Træning

Dewelloop tror på at alle mennesker kan udvikle sig og flytte sig, på en god og sund måde. Det er dog afgørende at have respekt for, at ikke alle står på samme række ved startlinjen.

Enhver udvikling er forandring, og forandring er næsten altid forbundet med en grad af ubehag. Men når de første resultater viser sig, og udviklingen begynder at tage fart, er det også en følelse af glæde og adrenalin. Det kilder i maven at være med på rejsen – BÅDE på den gode og den farlige måde!

Denne personlige udvikling og vaneændring sker altså altid med individuelle afsæt og i forskellige tempi.

Derfor er det problematisk at tænke alle kan få det samme udbytte af et kursus, og at vaner kan ændres alene med udgangspunkt i enkelte plenum aktiviteter. Dewelloop´s resultater kommer af vores metode der ikke alene fokuserer på kursusaktiviteten, (under), men også på udgangspunktet, (Før) og på implementeringen, (efter).

Afklaring og mål

Forventningsafstemning med ledelsen i virksomheden, og afklaring på hvor de vil hen og hvad de vil opnå = Mål og Outcome.

Ligeledes individuel afklaring, med hver enkelt medarbejder. Hvor er de nu, hvad er deres udfordringer, hvad er deres EGET mål.

Med denne viden, udarbejdes en handleplan for hver enkelt deltager, – selvfølgelig med udgangspunkt i virksomhedens overordnede mål og under hensyntagen til den enkeltes udfordringer og målsætninger.

Kick off dag

Med afsæt i organisationens afklaring og mål, gennemføres fælles KICK OFF. Varighed og omfang afhænger af opgaven, men har som hovedformål at introducere deltagerne til de redskaber og modeller vi efterfølgende vil implementere.

Implementering og forankring

Implementeringen har afgørende betydning for indfrielse af målsætningerne. Det er HER Dewelloop flytter deltagerne, ændrer deres vaner og udvikler dem. Vi ønsker at etablere en høj grad af tillid, og anvender i vores dialog hvad vi kalder vækstcoaching.

Coaching er en samtaleform og et udviklings-værktøj, der har nået enorm udbredelse. Tilgangen er at vi alle bærer på svaret på vores individuelle udfordringer, og coachens rolle derfor er at stille undersøgende spørgsmål. Coachen svarer ikke, og har ingen personlige holdninger til fokus-personens problemstillinger.

Mentoring er en anden tilgang, hvor den mere erfarne mentor viser vejen og definerer svarene for den mindre erfarne mentee.

Du vil i samarbejdet med Dewelloop opleve at vi er nysgerrige og undersøgende – og samtidigt har en holdning til dine konkrete udfordringer.

Vi tror på at vi bedst finder svarene SAMMEN!