Medarbejderne

Viden, rammer og autonomi er nøgleord, når vi hjælper med at udvikle medarbejderne. Medarbejderne må løbende modtage information om virksomheden og feedback på egne indsatser. Den enkelte medarbejders faglige og sociale kompetencer må også løbende vurderes i forhold til omverdenens krav. Rammer og autonomi hænger tæt sammen og afgørende for enhver medarbejders motivation uanset hierarkisk niveau.

Vi har alle behov for at vide præcist hvad der forventes af os, hvilken retning vi skal søge og hvilke beslutningskompetencer vi har. Samtidigt med disse tydelige rammer, ønsker alle medarbejdere frihed til at forvalte ansvaret og anerkendelse for at tage initiativ.

Dewelloop arbejder med den individuelle motivation og drivkraft, og identificerer konkrete indsatsområder hos både den enkelte medarbejder og i organiseringen af arbejdsområdet.

Udvikling er altid en forandringsproces og for langt de fleste forbundet med en vis portion modstand. Vi tager hos Dewelloop altid et positivt udgangspunkt, og har i resultaterne hos vores kunder konstateret, at den ubestridte, største succes opnås ved at optimere på styrkerne frem for at ønske at alle er lige gode til alting. Vi kunne kalde det ”David-Beckham-princippet”. Hvis du er særligt god til at skyde frispark med venstre ben, kan vi ved at træne netop dette, gøre dig til verdens bedste. Vi kunne også bruge energien på at træne dine målmands-evner, men resultaterne af dette vil aldrig afgøre kampe!