Menneskelige relationer i en digital virkelighed

Som sælger, leder, håndværker, pædagog, indkøber eller kollega, der har brug for at have en stærk relation til dine omgivelser, er du udfordret af de restriktioner der er på fysisk samvær.

Du føler dig begrænset og forhindret, i at anvende de teknikker du er vant til. Skærmen føles kold, upersonlig og fremmed…

MEN! der er hjælp at hente.

Dewelloop præsenterer her 5 konkrete værktøjer til at opbygge, vedligeholde og styrke dine relationer – uden at kunne mødes fysisk.

  1. Kendt model ændres når vi mødes digitalt

I.fm. udviklingsaktiviteter og kurser bør der tages højde for den klassiske 40-20-40 model.

Modellen er baseret på omfattende analyser, og giver dig en guideline til at arbejde effektivt med kompetenceudvikling. 40-20-40 modellen fastslår at selve kursus-aktiviteten eller mødet hvor informationen overleveres, blot tæller 20% ift. læringen eller udbyttet. Forberedelsen op til mødet påvirker resultatet med 40% og de efterfølgende opfølgningsaktiviteter påvirker med 40%.

Mange har igennem tiden forsømt at være opmærksom på den betydning som forberedelse og opfølgning har på udviklingsaktiviteter, og derved ikke opnået den effekt som de havde drømt om.

De første resultater af, at vi i højere grad har gennemført online-aktiviteter er landet, og de peger på at modellen ændres når vi mødes på skærmen!

Selve mødet har fortsat 20% betydning, mens forberedelsen bliver ENDNU vigtigere og påvirker med 50%, mens opfølgningen tæller 30%

Så når du vil bygge relationer gennem skærmen, skal du altså have ekstraordinært fokus på den forberedelse du har INDEN mødet. Både din egen forberedelse, men også mødedeltagerens. Send en agenda inden, bed deltageren forholde sig til et relevant spørgsmål, ring vedkommende op forud for mødet, eller lignende. På den måde vil du opnå en langt tættere relation, end hvis I ikke har haft kontakt før mødet.

  • Tal om det, der ikke er vigtigt?

Når vi mødes fysisk, er det for de fleste af os blevet naturligt at starte med small-talk; ”sikke et dejligt vejr vi har i dag….” ”hvordan gik turen herhen…?” osv.

Måske fordi skærmen opleves kunstig for mange af os, glemmer vi hvilken værdi denne small-talk har ift. at skabe tillid og tryghed. På det fysiske møde fanger vi enormt mange signaler fra hinanden – både bevidst og ubevidst. Kroppens mikroreaktioner, lyde og ”stemninger” registreres i langt mindre omfang gennem skærmen, og derfor bør du bruge relativt mere tid på denne indledende aktivitet – særligt når det er første gang du mødes med deltageren!

  • Vi stiller om til….

Forestil dig nyhedsværten der på TV siger; ”vi stiller om til dig Ulla, du står lige nu….”, eller sportsjournalisten der med mikrofonen i hånden spørger håndboldspilleren; ”I taber kampen i dag… hvad tror du det skyldes…?

Der er en meget konkret handling, en både visuel og auditiv aflevering af stafetten til udlandskorrespondenten og håndboldspilleren, der ved at NU er det meningen at DE skal svare/sige noget…

Denne meget tydelige overdragelse af ordet til mødedeltagere, anvendes i skiftende grad på fysiske møder, men på det digitale møde er det helt afgørende for at skabe relationen. Med mange deltagere er vi nu blevet vant til, og opdraget til – at have mikrofonen mutet når vi ikke siger noget. Det betyder at der nu skal 2 aktive handlinger til at tage ordet på eget initiativ… trykke unmute og tale! Det afholder de fleste af os fra at gøre det i samme grad som på et fysisk møde.

Som mødeleder skal du derfor sørge for at invitere og ”stille om” til deltagerne – også selvom det er et 1:1 møde hvor mikrofonen er tændt hele tiden! Du viser interesse for at høre hvad den anden har at sige, og styrker relationen ved at være den der skaber et rum til den anden.

  • Kroppen går på standby

I adfærdsforskning og psykologi henvises der til mekanismer som ”urinstinkt” og ”reptilhjerne”, når vi i forskellige situationer går på ”automatpilot”. Det vil nok være ukorrekt at tale om ”urinstinkter” når vi diskuterer adfærd på skærmen – men det vil være rimeligt at pege på den indlæring vi i de senere generationer har adapteret ifm. skærmtid.

Første erfaringer med skærmen, var siddende samlet i sofaen foran TV´et, senere også meget alene foran TV´et. Begrebet TV stol blev opfundet, og efterhånden opstod flere og flere arbejdspladser med 8 timers stillesiddende arbejde foran PC´en.

Det har haft den effekt at vores kropssprog slukkes, eller kraftigt reduceres når vi placeres foran en skærm! Det er voldsomt uhensigtsmæssigt når vi ønsker at bygge relationer, da kropssproget med henvisning til en anden kendt model, har hele 55% indflydelse på vores kommunikation, mens selve det talte ord, blot betyder 7%.

Du kan ikke nødvendigvis påvirke din mødedeltager til at anvende kropssproget foran skærmen – men du kan SELV! Rejs dig op – brug fagter – skriv på en flipover i stedet for at vise en powerpoint – BEVÆG dig! Det har enorm effekt på den forbindelse og dermed relation du har til dine deltagere.

  • Det handler ikke om dig!

Indlægget her, handler om hvordan du i en digital virkelighed kan skabe tættere relationer. Altså hvordan du, som professionel – kan få din kunde, kollega eller samarbejdspartner til at knytte sig relationelt til dig. 

Det er i den forbindelse væsentligt at understrege at der er tale om en prioritering, og at prioritet 1, er deltagerens oplevelse og deltagerens relation til dig – ikke omvendt!

Et af de stærkeste virkemidler når vi skal skabe kontakt til et andet menneske, er øjenkontakt. Intet andet er tilsvarende effektfuldt, hvilket betyder endnu et opmærksomhedspunkt. Dit øje vil naturligt og ubevidst søge deltagerens øje på skærmen. Problemet er at når du retter øjenkontakt mod billedet på skærmen, så ser du væk fra kameraet… Kun ved at se DIREKTE ind i kameraet, vil deltageren opleve reel øjenkontakt. Der er altså enorm effekt at hente, ved at være bevidst om at bruge så meget tid som muligt, på at se direkte ind i kameraet!

Bagsiden er at når du ser ind i kameraet, har du svært ved at se deltageren, hvilket bringer mig tilbage til overskriften på dette 5. værktøj. Det handler ikke om din oplevelse – men om den oplevelse du kan skabe for din deltager.

Ovenstående er et udpluk, af de virkemidler vi har opnået gode resultater med, og har du brug for at få nogle af dem uddybet – eller oplever du udfordringer på andre områder, der ikke er nævnt i denne artikel, er du velkommen til at kontakte os.

Vi har cases fra internationale koncerner og fra små ejerledede virksomheder. Det vigtigste for os, er at forstå og styrke DIN praksis! 

Kontakt os og høre mere om hvad vi kan hjælpe din virksomhed med!

Viden

Hjemmearbejde… eller bare hjemme?

Når du har et online-møde og børnene spørger om lektiehjælp og ægtefællen siger vi skal have lagt tøj sammen. Hjemmearbejdspladser bliver hurtigt til kaos og frustration...

Fra interessant til interesseret!

Alle mennesker kan i større eller mindre grad godt lide at tale om sig selv! Vi vil gerne dele ud af vores viden og erfaringer, vi vil gerne sætte det...

Vil online møder erstatte rejseaktivitet og fysiske møder for altid?

Pandemien har tvunget os til at finde alternativer til den fysiske tilstedeværelse, og anvendelsen af digitale værktøjer som Teams, Zoom, mm. har aldrig været større...